Jumaat, 4 Disember 2009

Combat Kit (AIDS-BASTARD)

BAGAIMANA MENGGUNAKAN COMBAT KIT?
Dalam Perang Salib Moden, dunia Kristian telah melancarkan peluru berpandu “SCUD” dalam dua ribu jenis bahasa. Untuk bahasa Arab saja, mereka telah menerbitkan senjata ini dalam lima belas jenis tulisan dan dialek. Hal ini secara jelas Kristian cuba sedaya upaya mereka untuk menyebarkan dakyah dan fahaman Trinity. Risalah ini memungkinkan anda mengubah SCUD mereka menjadi sebuah peluru berpandu “PATRIOT ISLAM”. Untuk mencapai maksud tersebut, anda diharapkan melakukan banyak latihan.
LANGKAH SATU:
Anda harus memiliki sebuah Bible (sebaiknya New King James Version) yang mengandungi dua bahagian iaitu New Testement dan Old Testement.
LANGKAH DUA:
Melekatkan panduan ini pada kulit hadapan bahagian dalam Bible anda dan pergunakanlah sebagai indeks rujukan. Anda dinasihatkan selalulah melihat indeks tersebut.
LANGKAH TIGA:
Anda akan bertemu di dalam indeks ini mengenai “INCEST”; Genesis 19:33-35. Anda perlulah mengingati definisinya iaitu "Hubungan seksual antara dua orang yangmempunyai hubungan yang sangat dekat," seperti "antara ayah dan ......". Biasakah diri anda dengan ayat-ayat ini. Bulatkan ayat-ayat tersebut dengan PEN MERAH. Pada bahagian atas halaman tuliskan dengan warna merah INCEST. Halaman bawah tersebut tuliskan nombor rujukan berikutnya mengenai INCEST; Genesis 38:15-17.
LANGKAH EMPAT:
Kini anda sudah bersedia menghadapi missionari Kristian. Tanyakan definisi INCEST kepada mereka. Bantu mereka dengan penjelasan. Mintalah merekan mewarnakan ayat tresebut dengan warna merah. Tanyakan kandungan moral cerita tersebut. Jika tidak ada, katakanlah sememangnya ia tidak bermoral!
Lakukan latihan yang serupa dengan topik yang berbeza-beza seperti "Muhammad " Gunakan pen hijau untuk judulnya dan buat lingkaran. Untuk subjek yang "Bertentangan" gunakan pen berwarna kuning. Dengan melakukan ini bererti anda mempunyai Injil yang penuh kod-kod berwarna yang siap digunakan menghadapi missionari Kristian.


1. AIDS dan HOMOSEKSUAL (AIDS)
Kitab Injil memberitahu penyebab penyakit ini:
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fa-na dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana,
Kerana itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka dalam keliwatan dan lesbian.Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya, amin.
Kerana itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan (laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan), sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar.
Demikian juga dengan suami-suami, meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan me-nyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, .... " ( Roma 1: 22-27)

2. ARAB dan ARABIA (ARAB)
Perkhabaran tentang kedatangan Nabi Muhammad s.a.w:
 (a) "Beban bagi Arab .... " (Yesaya 21: 13) Beban bagi Arab: bererti tanggung jawab Arab Muslim, dan tentu sahaja membawa maksud bebanan terhadap semua umat Islam untuk menyebarkan agama Islam.
Yesaya menyebutkan ini setelah melihat bayangan sebuah pasukan keldai dan pasukan unta (Yesaya 21: 7). Pasukan keldai ternyata adalah Yesus Alaihis-Salam yang memasuki Jerusalem dengan mengendarai dua keldai (Matius 21: 7). Maka, siapakah yang dimaksudkan "pasukan unta"?
Dialah Muhammad s.a.w. yang datang sekitar enam ratus tahun sesudah kedatangan Jesus Kristus. Jika kesimpulan ini tidak dapat diterima, maka bererti kenabian masih belum dipenuhi.
(b) ". . desa-desa yang didiami Kedar" (Yesaya 42: 11)
"Arab dan semua pemuka Kedar.... " (Injil - Yehezkiel 27: 21)
Menurut Ensiklopedia Injil Standard Antarabangsa menyebut daripada A. S. Fulton:
" ... Dari rumpun Ismail, Kedar adalah yang paling penting, dan oleh kerana itu pada masa berikutnya nama tersebut diaplikasikan untuk semua suku-suku liar padang pasir melalui Kedar (Arab Keidar) geneologi Muslim menyusuri nenek moyang Muhammad dari Ismail."
(c) ".... Dia (Muhammad s.a.w) tampak bersinar dari pergunungan Paran (di Arab) dan datang dari tengah-


tengah puluhan ribu orang yang kudus (ketika penaklukan Makkah oleh Muhammad dan pengikutnya)" (Ulangan 33: 2).
(d) "... dan Aku (Tuhan) akan membangkitkan kecem-buruan mereka (bangsa Yahudi) dengan yang bukan umat (bangsa Arab) dan akan menyakiti hati mereka (bangsa Ya-hudi) dengan bangsa yang bebal (bangsa Arab sebelum Is-lam)” (Ulangan 32: 21)

03. IBRAHIM (ABRAHAM)

    i.            Dia mengawini saudara perempuannya sendiri (Sarah) (?)
(a) Mengapa engkau katakan: dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi isteriku? Sekarang, inilah isterimu, ambillah dan pergilah!" (Kejadian 12: 19)
(b) "Lagipula ia (Sarah) benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi ia kemudian menjadi istriku." (Kejadian 20: 12)
Jadi Sarah, isteri Ibramhim itu, mengambil Hajar, hambanya, orang Mesir itu, --yakni ketika Ibramhim telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan--,lalu memberikannya kepada Ibramhim, suaminya, untuk menjadi isterinya. (Injil - Kejadian 16: 3)
  ii.            Kenabian yang tidak dipenuhi:
(a) "Kepadamu (Ibrahim) dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan (Palestin) akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka." (Kejadian 17: 8, juga Kejadian 13:15 dan Keluaran 32: 13)
Ibrahim a.s. tidak diberikan tanah secara percuma!!
(b) "Dan Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya (Ibrahim), bahkan setapak tanah pun tiidak, tetapi Ia (Tuhan) berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya ...." (Kisah Para Rasul 7: 5)

04. KEMUSTAHILAN ( ABSURDITIES)
Kemustahilan di dalam kitab Tuhan (?) Injil:
(a) Seekor keledai berbicara (Bilangan 22:27-28)
(b) Unggas berkaki empat (Imamat 11: 20)
(c) Kelahiran anak perempuan mempunyai masa nifas dua kali lebih banyak (Imamat 12: 1,2 & 5)
(d) Samgar membunuh 600 orang dengan sebuah tongkat menghalau lembu (Hakim-hakim 3: 31 )
(e) Samson membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keldai (Hakim-hakim 15: 15-16)
(f) Seekor macan tutul berkepala tujuh (Wahyu 13: 1-2).
(g) Memakan tahi dan meminum air kencing (2 Raja-raja 18: 27 dan Yesaya 36: 12)
(h) Kotoran pada muka para imam (Maleakhi 2: 3)
(i) Memakan roti dengan tahi (Yehezkiel 4: 12-15)
(j) Samson berhubungan seks dengan pelacur di Gaza (Hakim-hakim 16: 1)
(k) Rut tinggal bersama Boaz sebagai suami isteri di tempat pengerikan (Rut 3: 4-15)
(1) Daud tidur dengan perawan yang masih muda (1 Raja-raja: 1,3)

05. ALKOHOL (ALCOHOL)
Sebuah nasihat yang tidak baik di dalam kitab Tuhan (?)!
(a) “Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati.Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya” (Amsal 31: 6-7)
Alkohol lebih baik dari air!(?)
(b) “Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah” ( 1 Timotius 5: 23)
Al-Quran menyatakan bahawa peminum dan arak adalah suatu urusan yang membawa kepada dosa dan perbuatan syaitan. (Surah Al-Maidah 5: 90)

06. KEMURTADAN (APOSTATE)
“…..Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya,
tetapi bunuhlah dia! Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat” (Ulangan 13: 8-9)

07. BACCA (BACCA)
Bacca adalah MAKKAH yang terdapat padanya Ka'bah yang suci yang telah dibangunkan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan anaknya Ismael a.s.
Nama Makkah disebut dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fath (48): 24. Nama lain Makkah adalah Bakkah sebagaimana disebut dalam Surah Ali 'Imran (3): 96, iaitu:
"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dlbangun (untuk tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang (terletak) di Bakkah (Makkah) yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia"
Sungguh mengagumkan, kota Bakka ini disebut oleh Nabi Daud a.s. dalam Injil:
"Apabila melintasi lembah Bakka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air; bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat" (Mazmur 84:7)

08. ANAK HARAM (BASTARD)
Di dalam Injil perkataan ini hanya dinyatakan tiga kali:
(a) "Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang kesepuluh pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan" (Ulangan 23: 2)
(b) "Dan seorang anak haram akan tinggal di Asdod ...." (Zakharia 9: 6)
(c) "Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak haram " (Ibrani 12: 8)


Selasa, 1 Disember 2009

Kematian Kristus Di Kayu Salib Atau Perogolan Suci Yessica?

Artikel ini merumuskan pemerhatian saya semasa menyelidik nas Al-Kitab (Bible) golongan Kristian yang berlegar-legar di pemikiran saya sejak sekian lama. Apa yang mengalakkan saya mempersembahkan rumusan ini adalah hakikat bahawa tiada seorang pun Kristian yang saya rujuk mampu mebuat bantahan terhadap teori saya ini.
Seperti yang kita sedia maklum, asas akidah agama Kristian adalah berdasarkan dua perkara yang berikut:
  1. Dosa asal yang diwarisi daripada Adam.
  2. Penyaliban dan korban darah Yesus kerana dosa asal Adam untuk penebusan dosa manusia seluruhnya.
Setelah mengkaji dan menyelidiki nas Alkitab golongan Kristian, pembaca akan dapat memerhatikan bahawa ia menyatakan sesuatu yang berlainan daripada kedua-dua asas yang kita nyatakan tadi dan mendedahkan suatu rahsia yang merupakan fakta yang tersembunyi. Dalam merenung kembali perkara ini, kita perhatikan bahawa akidah agama Kristian boleh dinyatakan sebagai: “Adam telah melakukan dosa”. Jika kenyataan ini terbukti, maka kita juga akan menjumpai kenyataan “Keturunan Adam mewarisi dosa daripada dosa asal Adam”. Jika kenyataan ini terbukti juga, maka kita boleh menjumpai kenyataan yang seterusnya menuju kepada kesimpulan pernyataan “Almasih disalib sebagai penebus dosa manusia”.
Adalah diperakui oleh ilmu mantik bahawa akibat adalah disebabkan oleh sesuatu penyebab; jika sebab-sebabnya adalah benar, maka akibatnya adalah benar, tetapi jika sebab-sebabnya tidak benar, maka mustahil akibatnya adalah benar. Sebagai contoh, jika saya berkata: “Mat membaling bola dengan kuat” dan kemudian berkata: “Bola bergerak disebabkan daya momentum seseorang”, maka kesimpulannya adalah bola ini bergerak disebabkan daya momentum semasa Mat membalingnya, dan perkara ini adalah benar. Perkara ini tidak mempunyai kaitan dengan agama Islam atau agama Kristian kerana ini merupakan perkara asas intelektual yang telah lama disepakati oleh ilmu mantik.
Maka, jika kita mahu mengaplikasikan perkara dalam ilmu mantik ini kepada akidah orang Kristian, kita harus bertanya mengenai kebenaran pernyataan pertama di mana terletaknya asas akidah Kristian: “Adam telah melakukan dosa” Supaya kita berlaku adil kepada golongan Kristian dan supaya kajian kita ini diterima oleh mereka, kita akan merujuk kepada Alkitab yang diterima pakai oleh mereka untuk menyokong pernyataan-pernyataan berikut.
Mari kita mulakan dengan bertanya: “Siapakah yang melakukan dosa? Adam atau Hawa?”
Para penganut agama Kristian mempercayai bahawa jawapannya adalah Adam. Namun, jika kita merujuk kepada Alkitab, kita akan mendapati bahawa ini tidak benar dan Adam tidak bersalah dalam perkara ini!
Berikut adalah bukti-buktinya:
Bukti pertama:
Kejadian 3:1-6“Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu: ‘Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?’ Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: ‘Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman Allah berfirman: Jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati.’ Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: ‘Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti llah, tahu tentang baik dan yang jahat.’Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipun pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya”. (Alkitab terjemahan LAI, 2000)
Daripada teks di atas, kita mendapati bahawa Hawa-lah manusia pertama yang digoda untuk melakukan dosa dengan memakan buah terlarang tersebut, kemudian barulah Adam memakannya. Maka Hawa-lah yang merupakan penyebab dosa asal yang menyebabkan seluruh manusia ditimpa dosa dan bukan suaminya Adam, kerana Adam bukan orang yang pertama memakan buah terlarang tersebut.
Bukti kedua:
Bukti yang kita dapati daripada teks di atas diperkuatkan lagi dengan sebuah ayat di dalam Perjanjian Baru yang diimani oleh orang-orang Kristian hari ini:

1 Timotius 2:14“Lagipula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa” (Alkitab terjemahan LAI, 2000)

Bukti ketiga:
Dosa asal Adam tidak pernah disebutkan oleh Almasih di dalam Injil-injil tulisan Markus, Lukas, Matius dan Yohannes, maka ini menguatkan lagi hujah kita bahawa Almasih tiada kena-mengena langsung dengan dosa Adam.
Dalam menyemak semula bukti-bukti yang diberikan seperti diatas, maka didapati bahawa beberapa perkara penting telah didedahkan:
Pertama: Bukti jelas menunjukkan bahawa Adam tidak bersalah dan bebas daripada melakukan dosa di dalam Alkitab kerana jelas beliau tidak melanggari perintah Allah dan Hawa, isterinya yang melanggarinya.
Kedua: Penganut Kristian percaya bahawa dosa asal di mana seluruh umat manusia mewarisinya daripada “pendosa pertama” perlu melalui penebusan dosa. Oleh itu, jika kita merujuk kepada hakikat bahawa Hawalah yang merupakan manusia pertama yang melakukan dosa asal dan Adam hanyalah merupakan mangsa kepada kesalahan Hawa ini, maka adalah lebih logik bahawa penebusan dosa melalui senario yang berikut:
Manusia yang seharusnya dikorbankan selayaknya adalah seorang wanita, bukannya seorang lelaki. Jadi Tuhan Allah sepatutnya menjelma di dalam bentuk seorang wanita, bukannya lelaki, yang untuk tujuan ini kita namakan sebagai Yessica, bukannya Yesus. Ia adalah sebagai syarat supaya dia boleh melaksanakan penebusan dosa bagi dosa asal Hawa sepertimana yang termaktub di dalam Alkitab.
Selama mana orang-orang Kristian percaya bahawa penebusan dosa perlu dilakukan dengan pengorbanan paling penting yang dimiliki oleh seorang Juruselamat, maka Tuhan Allah yang menjelma sebagai seorang wanita seharusnya mengorbankan sesuatu yang paling penting baginya: iaitu kehormatannya. Adalah diketahui bahawa kehormatan seorang wanita yang terkenal alimnya merupakan sesuatu yang paling penting kepadanya, hatta walaupun diambil nyawanya sendiri. Maka senario yang paling logik – menurut standard yang diatur oleh orang-orang kristian sendiri – adalah bahawa seharusnya Allah membiarkan segerombolan Yahudi merogol Tuhan Yessica sebagai cara penebusan dosa daripada dosa asal Hawa untuk menghapuskan godaan yang diwarisi. Oleh itu darah keperawanan milik seorang wanita bernama Yessica dan bukannya penyaliban Yesus di kayu salib selayaknya menjadi penebusan dosa asal Hawa, jika logika Alkitab dituruti. Maka stigma kehormatan Yessica yang tercabul, yang tentunya akan terlekat juga kepada para pengikutnya, termasuk deraan-deraan yang akan dialaminya disebabkan perkara ini, akan menjadi suatu pengorbanan suci paling besar bagi penebusan dosa untuk seluruh umat manusia daripada dosa asal Hawa yang tidak mungkin dapat dihilangkan melainkan dengan darah keperawanan Tuhan Yessica.
Kesimpulannya:
Keputusan daripada kajian kita ini ialah bahawa perogolan suci Yessica, dan bukannya penyaliban Yesus Kristus, seharusnya menjadi simbol penebusan dosa yang sepatutnya diadaptasikan oleh umat Kristian khususnya dan dipersembahkan kepada umat manusia amnya. Walau bagaimanapun, kami percaya bahawa tidak ada sesiapapun yang mampu mempercayai betapa jijiknya akidah yang dibawa oleh para misionaris Kristian jika perkara ini tidak didedahkan.


PESANAN YANG BENAR DARIPADA ISA AL-MASIH


ISA, SEORANG LELAKI
            Kelahiran Nabi Isa as merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Yang Maha Berkuasa. Kelahiran baginda juga penuh dengan keajaiban yang tidak berlaku kepada mana-mana manusia di atas muka bumi Allah ini. Peristiwa kelahiran yang ajaib ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Surah Aali Imran (3) ayat 59, maksdunya:
“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.”

            Kelahiran Isa as yang ajaib tersebut sedikit pun tidak membebankan Allah. Allah berkuasa menciptakan manusia daripada tiada kepada ada. Menghidupkan dan mematikan manusia kemudian membangkitkan kembali manusia untuk dihimpunkan di hadapan Allah. Malah penciptaan Adam dari tanah kemudian ditiupkan roh lebih ajaib dan melangkaui logik akal manusia. Penciptaan Adam penuh keajaiban kerana baginda dijadikan tanpa ayah mahupun ibu.

UTUSAN TUHAN

            Ayat-ayat di dalam Al-Quran kebanyakannya menyentuh sifat dan keperibadian Isa as serta membincangkan mengenai kenabian Isa as. Ia bertujuan menyangkal tuduhan terhadap baginda sebagai jelmaan (seorang) Tuhan atau sebahagian daripada Roh Tuhan. Baginda merupakan utusan Allah yang benar sebagaimana disebutkan di dalam Surah as-Saff (61) ayat 6. Allah menyatakan bahawa Isa as berkata sebagaimana berikut: “Dan (ingatlah) ketika Isa anak Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, iaitu Taurat”

            Bahkan, terlalu banyak ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru menyebut mengenai utusan Allah dan tanda kenabian baginda. Berikut merupakan sebahagian daripadanya. Di dalam Matthew (Matius) bab 21:11 direkodkan bahawa Isa as dikenali ramai sebagai seorang Nabi: “Dan orang banyak itu menyahut: "Inilah nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.". Manakala di dalam Mark (Markus) bab 6 ayat 4 pula menerangkan pengakuan kenabian Isa as. Ayat ini merujuk kepada dirinya sendiri: “Maka Yesus berkata kepada mereka: "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Di dalam ayat berkenaan, Isa as mengakui dirinya sebagai utusan Allah yang dihantar kepada masyarakat dan kaum keluarganya.

            Bab 10 ayat 40 dan 41 di dalam Matthew (Matius), Isa as telah menyatakan “Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku, dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku. Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barangsiapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
            Manakala di dalam John (Yohanes) bab 17 ayat 3 menyebut; “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenali Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus.” (1)

MANUSIA

            Al-Quran bukan sahaja mewahyukan mengenai kenabian Isa as, akan tetapi Al-Quran juga menjelaskan beberapa bantahan terhadap ketuhanan Isa as. Di dalam Surah Al-Maaidah (5) ayat 75 menjelaskan: “Al-Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).” Allah telah mengkhabarkan bahawa seorang rasul seperti Isa as juga makan dan minum kerana makan dan minum itu merupakan keperluan seorang manusia, maka tidak sesuai bagi Tuhan untuk makan dan minum.


Terdapat banyak ayat di dalam Perjanjian Baru menafikan ketuhanan Isa as. Sebagai contoh, menurut Matthew (Matius) bab 19 ayat 17 menyatakan Isa as membalas sapaan seseorang dengan menyebut: "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jelas bahawa Isa as menolak panggilan “Baik” yang merujuk kepada dirinya sendiri dan baginda menyebut bahawa hanya sebenar-benar Tuhan sahaja yang baik iaitu Tuhan Yang Esa, justeru dengan jelas Isa as bukalah (seorang) Tuhan.

            Di dalam John (Yohanes) bab 14 ayat 28, Isa as pernah berkata: “Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku.” Penggunaan perkataan “Bapa lebih besar daripada Aku”, merupakan kata-kata yang memperlihatkan perbezaan antara diri Isa as dengan Tuhan. Selain itu, menurut John (Yohanes) bab 20 ayat 17 mengisahkan Isa as berkata kepada Mary Magdalene supaya memberitahu pesanannya kepada pengikut baginda: “Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Isa as merujuk Tuhan seperti mana yang disebut “Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Baginda membezakan dirinya adalah seorang manusia manakala “Bapa” adalah Tuhan. Apatah lagi, Isa as merujuk Tuhan dengan penggunaan “Bapamu” dan “Allahmu” kepada para pingikutnya. Bukan menyebut “Akulah Tuhanmu” atau “Sembahlah Aku kerana Aku Tuhanmu”.

            Berpandukan kepada beberapa penulisan Paul, pihak gereja menerima Isa as sebagai “manusia” tanpa syak lagi serta membezakan antara Isa dengan Tuhan. Di dalam Surat Pertama kepada Timothy bab 2 ayat 5, Paul menulis: Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus,”
[1] Sila lihat John (Yohanes) terjemahan Bible Indonesia, Al-Kitab:
4:34 “Kata Yesus kepada mereka: "Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya”
5:30 “Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku”
7:16 “Jawab Yesus kepada mereka: "Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku.”
7:28 “Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru: "Memang Aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asal-Ku; namun Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal.”
11:42 “Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku."
13:16 “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya, ataupun seorang utusan dari pada Dia yang mengutusnya.”
14:24 “Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku.”


Isnin, 30 November 2009

Buku Combat Kit

Kepada rakan-rakan yang dirahmati Allah, di sini saya ingin membuat tawaran kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan buku panduan untuk menghadapi mubaligh Kristian. Buku ini diedarkan secara percuma. Buka yang diberi nama Combat Kit ini diolah kembali dari buku The Choice karya Allahyarham Ahmad Deedat.
HUKUM REJAM DALAM BIBLEMusuh-musuh Islam mengatakan hukuman rejam bagi penzina yang sudah berkahwin itu sebagai kejam dan tidak berperikemanusiaan. Sesungguhnya, hukuman rejam dengan batu sehingga mati kepada pesalah zina BUKANLAH HANYA terdapat di dalam Islam sahaja. Di dalam sebuah hadith:
Daripada Ibn Umar r.a.: Seorang lelaki Yahudi dan seorang wanita Yahudi telah dibawa kepada Rasulullah s.a.w. diatas kesalahan melakukan zina. Rasulullah s.a.w. bertanya kepada mereka berdua (lelaki dan wanita Yahudi tersebut), “ Apakah hukuman yang sah (untuk dosa penzinaan) yang terdapat di Kitabmu (Taurat)?”. Mereka menjawab, “Rahib-rahib kami telah mereka-reka hukuman iaitu menghitamkan muka dengan arang dan Tajbiya”. Abdullah bin Salam berkata, “ Wahai Rasulullah, suruhlah mereka untuk membawa Taurat”. Taurat dibawa dan salah seorang daripada golongan Yahudi telah meletakkan tapak tangannya diatas ayat yang menyebut tentang Ar-Rajm (rejam dengan batu sehingga mati) dan membaca ayat-ayat sebelum dan selepasnya. Maka berkata Ibn Salam kepada orang Yahudi itu, “Angkat tanganmu”. Maka apabila ayat berkenaan Ar-Rajm (sememangnya) berada di bawah tangan lelaki Yahudi itu. Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan lelaki dan wanita Yahudi yang melakukan zina itu direjam dengan batu sehingga mati. Ibnu Umar menambah: Kedua-duanya direjam di Balat dan aku melihat lelaki Yahudi itu melindungi wanita Yahudi itu. [Sahih Al-Bukhari]
Berdasarkan hadith di atas, di dalam Kitab Taurat, terdapat hukuman rejam bagi penzina lelaki dan perempuan. Tetapi persoalannya… Adakah benar terdapat ayat yang menyebut tentang hukuman rejam di dalam Taurat? Kita umat Islam wajib mempercayai hadith tersebut kerana kesahihan hadith tersebut. Tetapi, ketahuilah… hadith di atas adalah BENAR. Mari kita lihat di dalam Kitab Perjanjian Lama ini:

22:22 Kalau seorang laki-laki tertangkap basah selagi ia bersetubuh dengan istri orang lain, kedua-duanya harus dihukum mati. Dengan demikian kamu memberantas kejahatan itu.
22:23 Misalkan di dalam kota seorang laki-laki tertangkap basah selagi ia bersetubuh dengan seorang gadis yang sudah bertunangan dengan orang lain.
22:24 Dalam hal itu mereka harus dibawa ke luar kota dan DILEMPARI DENGAN BATU SAMPAI MATI. Gadis itu harus dibunuh karena ia tidak berteriak minta tolong, sedangkan hal itu terjadi di dalam kota, di mana teriakannya dapat didengar. Dan orang laki-laki itu harus dibunuh karena ia bersetubuh dengan gadis yang sudah bertunangan. Dengan menghukum kedua-duanya, kamu memberantas kejahatan itu.

[Revised Standard Version of the Bible, Old Testament (Kitab Perjanjian Lama), Deuteronomy (Ulangan), Chapter (Bab) 22, Verse (Ayat): 22-24]
Nah… sudah terang lagi bersuluh. Benarlah hadith di atas yang mengatakan hukaman rejam terdapat di dalam Taurat. Maka, tertutuplah mulut musuh-musuh Islam yang mengatakan undang-undang Islam itu zalim sedangkan tuduhan itu BATIL. Sesungguhnya Judaism dan Christianity juga mempunyai undang-undang rejam bagi kesalahan zina. Tetapi kita harus ingat bahawa, Bible yang ada hari ini tidaklah serupa seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. kerana Taurat dan Injil kebanyakan ayatnya sudah ditukar dan dipalsukan.
Di dalam Islam, lelaki dan perempuan yang berzina akan dihukum dengan seratus kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun bagi mereka yang belum berkahwin, sebagaimana firman Allah s.w.t:
Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang daripada keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. [Surah An-Nur: 2]
Dan hadith:
Daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani: Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar orang yang belum berkahwin yang bersalah melakukan zina, disebat 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. [Sahih Al-Bukhari]
Manakala orang yang sudah berkahwin, jika melakukan zina, maka hukumannya adalah direjam dengan batu sehingga mati, sepertimana hadith:
Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari: Seorang lelaki daripada Bani Aslam telah datang kepada Rasulullah s.a.w. dan memberi tahu Baginda bahawa dia (lelaki tersebut) telah melakukan zina, dan dia telah mengangkat sumpah pengakuan (melakukan zina) sebanyak empat kali. Rasulullah s.a.w. telah mengeluarkan perintah supaya lelaki itu direjam sehingga mati kerana dia (lelaki tersebut) telah berkahwin. [Sahih Bukhari]
Sesungguhnya untuk menjatuhkan hukuman hudud ini terhadap seseorang amatlah susah kerana ketatnya syarat-syarat yang dikenakan. Antara syarat-syaratnya ialah hendaklah ada empat orang saksi yang adil melihat perbuatan zina itu sepenuhnya, orang yang melakukan zina itu tidak pula gila dan dipaksa melakukan zina dan beberapa syarat lain lagi. Selain itu, mereka yang menuduh seseorang itu berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi yang adil, akan dikenakan pula hukuman 80 kali sebatan, sebagaimana firman Allah s.w.t.
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. [Surah An-Nur: 4]
Islam adalah agama yang ADIL dan sekali-kali tidak menzalimi sesiapapun, tetapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri apabila tidak mentaati perintah Allah s.w.t dan rasul-Nya. Wa Allahu A'lam...

PENGIKUT TOK AYAH