Jumaat, 4 Disember 2009

Combat Kit (AIDS-BASTARD)

BAGAIMANA MENGGUNAKAN COMBAT KIT?
Dalam Perang Salib Moden, dunia Kristian telah melancarkan peluru berpandu “SCUD” dalam dua ribu jenis bahasa. Untuk bahasa Arab saja, mereka telah menerbitkan senjata ini dalam lima belas jenis tulisan dan dialek. Hal ini secara jelas Kristian cuba sedaya upaya mereka untuk menyebarkan dakyah dan fahaman Trinity. Risalah ini memungkinkan anda mengubah SCUD mereka menjadi sebuah peluru berpandu “PATRIOT ISLAM”. Untuk mencapai maksud tersebut, anda diharapkan melakukan banyak latihan.
LANGKAH SATU:
Anda harus memiliki sebuah Bible (sebaiknya New King James Version) yang mengandungi dua bahagian iaitu New Testement dan Old Testement.
LANGKAH DUA:
Melekatkan panduan ini pada kulit hadapan bahagian dalam Bible anda dan pergunakanlah sebagai indeks rujukan. Anda dinasihatkan selalulah melihat indeks tersebut.
LANGKAH TIGA:
Anda akan bertemu di dalam indeks ini mengenai “INCEST”; Genesis 19:33-35. Anda perlulah mengingati definisinya iaitu "Hubungan seksual antara dua orang yangmempunyai hubungan yang sangat dekat," seperti "antara ayah dan ......". Biasakah diri anda dengan ayat-ayat ini. Bulatkan ayat-ayat tersebut dengan PEN MERAH. Pada bahagian atas halaman tuliskan dengan warna merah INCEST. Halaman bawah tersebut tuliskan nombor rujukan berikutnya mengenai INCEST; Genesis 38:15-17.
LANGKAH EMPAT:
Kini anda sudah bersedia menghadapi missionari Kristian. Tanyakan definisi INCEST kepada mereka. Bantu mereka dengan penjelasan. Mintalah merekan mewarnakan ayat tresebut dengan warna merah. Tanyakan kandungan moral cerita tersebut. Jika tidak ada, katakanlah sememangnya ia tidak bermoral!
Lakukan latihan yang serupa dengan topik yang berbeza-beza seperti "Muhammad " Gunakan pen hijau untuk judulnya dan buat lingkaran. Untuk subjek yang "Bertentangan" gunakan pen berwarna kuning. Dengan melakukan ini bererti anda mempunyai Injil yang penuh kod-kod berwarna yang siap digunakan menghadapi missionari Kristian.


1. AIDS dan HOMOSEKSUAL (AIDS)
Kitab Injil memberitahu penyebab penyakit ini:
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fa-na dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana,
Kerana itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka dalam keliwatan dan lesbian.Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya, amin.
Kerana itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan (laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan), sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar.
Demikian juga dengan suami-suami, meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan me-nyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, .... " ( Roma 1: 22-27)

2. ARAB dan ARABIA (ARAB)
Perkhabaran tentang kedatangan Nabi Muhammad s.a.w:
 (a) "Beban bagi Arab .... " (Yesaya 21: 13) Beban bagi Arab: bererti tanggung jawab Arab Muslim, dan tentu sahaja membawa maksud bebanan terhadap semua umat Islam untuk menyebarkan agama Islam.
Yesaya menyebutkan ini setelah melihat bayangan sebuah pasukan keldai dan pasukan unta (Yesaya 21: 7). Pasukan keldai ternyata adalah Yesus Alaihis-Salam yang memasuki Jerusalem dengan mengendarai dua keldai (Matius 21: 7). Maka, siapakah yang dimaksudkan "pasukan unta"?
Dialah Muhammad s.a.w. yang datang sekitar enam ratus tahun sesudah kedatangan Jesus Kristus. Jika kesimpulan ini tidak dapat diterima, maka bererti kenabian masih belum dipenuhi.
(b) ". . desa-desa yang didiami Kedar" (Yesaya 42: 11)
"Arab dan semua pemuka Kedar.... " (Injil - Yehezkiel 27: 21)
Menurut Ensiklopedia Injil Standard Antarabangsa menyebut daripada A. S. Fulton:
" ... Dari rumpun Ismail, Kedar adalah yang paling penting, dan oleh kerana itu pada masa berikutnya nama tersebut diaplikasikan untuk semua suku-suku liar padang pasir melalui Kedar (Arab Keidar) geneologi Muslim menyusuri nenek moyang Muhammad dari Ismail."
(c) ".... Dia (Muhammad s.a.w) tampak bersinar dari pergunungan Paran (di Arab) dan datang dari tengah-


tengah puluhan ribu orang yang kudus (ketika penaklukan Makkah oleh Muhammad dan pengikutnya)" (Ulangan 33: 2).
(d) "... dan Aku (Tuhan) akan membangkitkan kecem-buruan mereka (bangsa Yahudi) dengan yang bukan umat (bangsa Arab) dan akan menyakiti hati mereka (bangsa Ya-hudi) dengan bangsa yang bebal (bangsa Arab sebelum Is-lam)” (Ulangan 32: 21)

03. IBRAHIM (ABRAHAM)

    i.            Dia mengawini saudara perempuannya sendiri (Sarah) (?)
(a) Mengapa engkau katakan: dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi isteriku? Sekarang, inilah isterimu, ambillah dan pergilah!" (Kejadian 12: 19)
(b) "Lagipula ia (Sarah) benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi ia kemudian menjadi istriku." (Kejadian 20: 12)
Jadi Sarah, isteri Ibramhim itu, mengambil Hajar, hambanya, orang Mesir itu, --yakni ketika Ibramhim telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan--,lalu memberikannya kepada Ibramhim, suaminya, untuk menjadi isterinya. (Injil - Kejadian 16: 3)
  ii.            Kenabian yang tidak dipenuhi:
(a) "Kepadamu (Ibrahim) dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan (Palestin) akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka." (Kejadian 17: 8, juga Kejadian 13:15 dan Keluaran 32: 13)
Ibrahim a.s. tidak diberikan tanah secara percuma!!
(b) "Dan Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya (Ibrahim), bahkan setapak tanah pun tiidak, tetapi Ia (Tuhan) berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya ...." (Kisah Para Rasul 7: 5)

04. KEMUSTAHILAN ( ABSURDITIES)
Kemustahilan di dalam kitab Tuhan (?) Injil:
(a) Seekor keledai berbicara (Bilangan 22:27-28)
(b) Unggas berkaki empat (Imamat 11: 20)
(c) Kelahiran anak perempuan mempunyai masa nifas dua kali lebih banyak (Imamat 12: 1,2 & 5)
(d) Samgar membunuh 600 orang dengan sebuah tongkat menghalau lembu (Hakim-hakim 3: 31 )
(e) Samson membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keldai (Hakim-hakim 15: 15-16)
(f) Seekor macan tutul berkepala tujuh (Wahyu 13: 1-2).
(g) Memakan tahi dan meminum air kencing (2 Raja-raja 18: 27 dan Yesaya 36: 12)
(h) Kotoran pada muka para imam (Maleakhi 2: 3)
(i) Memakan roti dengan tahi (Yehezkiel 4: 12-15)
(j) Samson berhubungan seks dengan pelacur di Gaza (Hakim-hakim 16: 1)
(k) Rut tinggal bersama Boaz sebagai suami isteri di tempat pengerikan (Rut 3: 4-15)
(1) Daud tidur dengan perawan yang masih muda (1 Raja-raja: 1,3)

05. ALKOHOL (ALCOHOL)
Sebuah nasihat yang tidak baik di dalam kitab Tuhan (?)!
(a) “Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati.Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya” (Amsal 31: 6-7)
Alkohol lebih baik dari air!(?)
(b) “Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah” ( 1 Timotius 5: 23)
Al-Quran menyatakan bahawa peminum dan arak adalah suatu urusan yang membawa kepada dosa dan perbuatan syaitan. (Surah Al-Maidah 5: 90)

06. KEMURTADAN (APOSTATE)
“…..Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya,
tetapi bunuhlah dia! Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat” (Ulangan 13: 8-9)

07. BACCA (BACCA)
Bacca adalah MAKKAH yang terdapat padanya Ka'bah yang suci yang telah dibangunkan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan anaknya Ismael a.s.
Nama Makkah disebut dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fath (48): 24. Nama lain Makkah adalah Bakkah sebagaimana disebut dalam Surah Ali 'Imran (3): 96, iaitu:
"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dlbangun (untuk tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang (terletak) di Bakkah (Makkah) yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia"
Sungguh mengagumkan, kota Bakka ini disebut oleh Nabi Daud a.s. dalam Injil:
"Apabila melintasi lembah Bakka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air; bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat" (Mazmur 84:7)

08. ANAK HARAM (BASTARD)
Di dalam Injil perkataan ini hanya dinyatakan tiga kali:
(a) "Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang kesepuluh pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan" (Ulangan 23: 2)
(b) "Dan seorang anak haram akan tinggal di Asdod ...." (Zakharia 9: 6)
(c) "Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak haram " (Ibrani 12: 8)


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

PENGIKUT TOK AYAH